sapo igien bucato

Pohlcovač pachov Igien Odor Capturer 3v1 neutralizuje nepríjemné zápachy vrátane cigaretového dymu, plesní, potu, moču, prepraženého oleja zápachov domácich miláčikov atď.

Trojitá sila:
1. Zachytáva a pohlcuje prchavé molekuly spôsobujúce zápach.
2. Zabraňuje organickým látkam fermentovať na textíliách.
3. Dodáva dlhotrvajúcu sviežosť a vôňu.

Návod na použitie:
Nastriekajte na povrchy zo vzdialenosti 30 cm. Najprv vyskúšajte na malom skrytom mieste.
Nebezpečenstvo: Vysoko horľavá kvapalina. Držte z dosahu detí. Noste ochranu tváre/oči. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj horenia. Uchovajte v chlade. Chráňte pred slnečným žiarením. Ak je prehltnutý: Ihneď volajte Toxikologické centrum, alebo navštívte lekára. Pri kontakte s očami: Oči kontinuálne vyplachujeme čistou vodou niekoľko minút, ak máte kontaktné šošovky a dajú sa vybrať vyberte ich a naďalej vyplachujte.