sapo igien bucato

Je to inovatívny pomocný prípravok prania, ktorý v kombinácii s bežným pracím prostriedkom, pri odporúčanom dávkovaní, umožňuje dosiahnuť vynikajúce odstránenie všetkých, aj tých najodolnejších škvŕn. Vytvára synergické pôsobenie [spolupôsobenie] s povrchovo aktívnymi látkami, zvyšujúc ich čistiace schopnosti, cielene pôsobí na škvrny.

Pri styku s vodou a s bežnými čistiacimi prostriedkami má vyvážený vznik kyslíka, ktorý pôsobí selektívne ako bielidlo pre bielu farbu bez toho, aby poškodilo väčšinu farieb. Na syntetických textíliách ( nylon, polyester ) a pri farebných chúlostivých odevoch, sa farba sa môže meniť. Odporúčame vyskúšať prípravok OXITEX na malom kúsku látky, aby ste overili jej prípadnú odolnosť.

Okrem toho, nie je druhoradý ani jeho silný hygienizačný účinok, ktorý zohráva dôležitú úlohu, predovšetkým, ak sa používa vo verejných a priemyselných práčovniach, alebo v geriatrických / nemocničných ústavoch.

Chemické poškodenie vlákien textílií po opakovanom praní je zanedbateľné v porovnaní  s ostatnými bielidlami ako je chlórnan atď.; efekt opotrebovania je znížený o polovicu aj v porovnaní s peroxidom vodíka.

Nie je toxický ani agresívny.

Je úplne biologicky odbúrateľný. Nevydáva toxické výpary, ani nepríjemný zápach. Je bez vône a zápachu. V prípade kontaktu s pokožkou nespôsobuje jej podráždenie: stačí ju opláchnuť s vodou.